Diploma:
Het examen wordt afgenomen na afloop van de training. Bij voldoende resultaat ontvangt
men het diploma.
Dit diploma is 10 jr geldig.

Werkwijze/tijdsplanning:

De opleidingsduur bedraagt 2 dagdelen (ongeveer 4 uur).
De nadruk wordt gelegd op:

  • Arbo-wet
  • Risico’s en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Veilig werken met gereedschappen
  • Brand en explosiegevaar
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Veilig hijsen en tillen
  • Struikelen, uitglijden en verstappen
  • Veilig werken op hoogte