BHV Basis

Doelgroep
Deze cursus is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Doelstelling
Na het volgen van de cursus Bedrijfshulpverlening is men in staat om een beginnende brand te beperken en te bestrijden, een ontruiming te begeleiden en eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies.

Toelating
Aan deze cursus worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen toelatingseisen gesteld.

Docenten
De cursus wordt gegeven door gediplomeerde docenten.

Certificering
Het diploma, certificaat en de legitimatiepas hebben een geldigheidsduur van een jaar. Deze kunt u verlengen door jaarlijks een herhalingscursus BHV te volgen. ( ga naar Herhalingscursus BHV )

BHV verplicht? Bij 1 of meerdere werknemers is het verplicht een bhv’er op te leiden.

Vrijstelling
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met reanimatie aantekening van het Oranje Kruis kan vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp.

Inhoud van de BHV opleiding:

 • Noodvervoersgreep van rautek.
 • Omgang met slachtoffer.
 • Procedure buik rug draaien.
 • Procedure stabilezijligging.
 • Reanimatietraining
 • Snelle kantel methode.
 • AED (automatisch externe defibrillator).
 • Verbandleer.
 • Brandwonden.
 • Botbreuken.
 • Verstikking.
 • Overige ziektebeelden
 • Communicatie middelen.
 • Brandmeldinstallatie.
 • Ontruimingsoefening
 • Noodverlichting.
 • Branddriehoek.
 • Blusmiddelen.
 • Brandoefening
 • R&W afvoerinstallatie en droge blusleiding.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Elektra.

Werkwijze
De praktijkoefeningen worden ondersteund door een theoretische toelichting. Het accent van de opleiding ligt op de praktijk. De deelnemer dient voor aanvang van de opleiding het cursusboek te bestuderen.

Locatie
De cursus wordt gegeven op onze vaste opleidingslocatie. Indien het gaat om meerdere kandidaten kan de cursus op uw locatie ( Almelo, Borne, Enschede, Oldenzaal ) worden verzorgd bij een minimum van 8 deelnemers.

Tijdsplanning
1 dag praktijk in combinatie met vooraf zelfstudie door middel van e-learning (3uur).

BHV herhaling cursus is inclusief

 • Het BHV cursusboek
 • e-learning
 • examen
 • certificaat (digitaal)
 • pasje in creditcard formaat (optie)
 • blusmateriaal
 • verbandmateriaal
 • koffie/thee