BHV Uitleg

Bedrijfshulpverlener (BHV)Een bedrijfshulpverlener is een werknemer die eerste hulp kan verlenen, een brand kan bestrijden en eventueel een ontruiming kan begeleiden.

De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker. Is BHV verplicht? Volgens de Arbo-wet zijn werkgevers bij wet verplicht om één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverlening op zich nemen. Als zich in een bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, moeten zij in staat zijn om adequate hulp te verlenen, waardoor persoonlijk letsel en schade tot een minimum worden beperkt.

De curusu Bedrijfshulpverlening betekent dat u binnen uw organisatie direct hulp kunt verlenen als zich een incident voordoet, zoals een beginnende brand, een ongeval of een stroomstoring. Als u goed bent voorbereid, kunt u de gevolgen van dergelijke incidenten aanzienlijk beperken. Tijdens de eendaagse cursus (inclusief E- learning) Bedrijfshulpverlening komen verschillende onderwerpen aan de orde  op het gebied van Eerste hulp, reanimatie, brandbestrijding en brandpreventie, ontruiming en communicatie.  Indien wenselijk kan de cursus ook ‘s avonds gegeven worden.

Hoeveel bedrijfshulpverleners heeft u nodig?

Het aantal bedrijfshulpverleners bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren daarbij zijn het aantal medewerkers en het gemiddeld aantal bezoekers.
Veel bedrijven uit de regio zoals Enschede en Almelo behoren tot onze klantenkring en waarderen de praktijkgerichte opzet van de opleidingen.

De cursus Bedrijfshulpverlening betekent dat u binnen uw organisatie direct hulp kunt verlenen als zich een incident voordoet, zoals een beginnende brand, een ongeval of een stroomstoring. Als u goed bent voorbereid, kunt u de gevolgen van dergelijke incidenten aanzienlijk beperken. Tijdens de eendaagse cursus (inclusief E- learning) Bedrijfshulpverlening komen verschillende onderwerpen aan de orde op het gebied van Eerste hulp, reanimatie, brandbestrijding en brandpreventie, ontruiming en communicatie. Indien wenselijk kan de cursus ook ‘s avonds gegeven worden.