EHBO

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie.In de cursus EHBO wordt ook aandacht besteed aan de emoties in relatie tot de hulpverlening naast de basisleerstof. Bij het volgen van de opleiding EHBO is er in vergelijking met een BHV cursus extra aandacht voor: Brandwonden, botbreuken oogletsels, vergiftigingen en verstuikingen...

AED

Een AED is een toestel dat automatisch hartritmes analyseert, waarna degene die het toestel bedient een advies krijgt om een schok toe te brengen als het hart een fataal ritme heeft. AED’s zijn veilig en voorzien alleen in schokken in gevallen waarin iemand een fataal hartritme heeft. Iemand die geen medisch hulpverlener is, kan met zeer weinig training op een veilige en effectieve manier gebruik maken van AED’s...

BHV Basis/ Herhaling

Een bedrijfshulpverlener is een werknemer die eerste hulp kan verlenen, een brand kan bestrijden en eventueel een ontruiming kan begeleiden. De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker. Is BHV verplicht? Volgens de Arbo-wet zijn werkgevers bij wet verplicht om één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverlening op zich nemen...

VCA Basis en VOL

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen...

E.S.O.

De opleiding Event Security Officer is bedoeld voor diegenen die beveiligingswerkzaamheden willen uitvoeren op evenementen, zoals (pop)concerten, sportevenementen en (dance)feesten.