BHV Uitleg

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie. In de cursus EHBO wordt ook aandacht besteed aan de emoties in relatie tot de hulpverlening naast de basisleerstof. Bij het volgen  van de opleiding EHBO is er in vergelijking met een BHV cursus extra aandacht voor: Brandwonden, botbreuken oogletsels, vergiftigingen en verstuikingen

Het verschil tussen een BHV en EHBO opleiding:
Als bedrijfshulpverlener leert u vier basisvaardigheden; levensreddende handelingen, alarmeren en ontruimen, communicatie en brandbestrijding. Een EHBO opleiding gaat dieper in op levensreddende handelingen. Tijdens de opleiding leert u competenties die u in staat stellen om mensen in nood te helpen als het er echt om gaat.