BHV Kinder EHBO

Algemeen
Eerste Hulp aan kinderen vraagt in bepaalde gevallen extra kennis. Sommige handelingen zijn ook anders dan bij een volwassene. Met een cursus Eerste Hulp aan kinderen leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijgt u inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen (0-1 jaar) en kinderen (1-puberteit) bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden..

Onderwerpen:
In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende ontwikkelingsstadia van zuigelingen en kinderen, hun omgeving en welke maatregelen u kunt nemen om de veiligheid te vergroten. Ook komt een aantal kinderziekten aan bod en u leert  hoe u dan het beste kunt handelen.
Tijdens de cursus leert u hoe u Eerste Hulp kunt verlenen, bij bijvoorbeeld:

  • Een bloeding
  • Shock
  • Kneuzing en verstuiking
  • Botbreuk
  • Tandletsel
  • Oververhitting
  • Koortsstuipen
  • Brandwond