BHV

De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker. In het kader van de Arbo-wet zijn werkgevers bij wet verplicht om één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverlening op zich nemen.

Als zich in een bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en derden, moeten zij in staat zijn om adequate hulp te verlenen, waardoor persoonlijk letsel en schade tot een minimum worden beperkt.

De cursus bedrijfshulpverlening (BHV) zorgt ervoor dat u binnen uw organisatie direct hulp kunt verlenen als zich een incident voordoet, zoals een beginnende brand, een ongeval of een stroomstoring. Als u goed bent voorbereid, kunt u de gevolgen van dergelijke incidenten aanzienlijk beperken.

Tijdens de eendaagse (inclusief E-learning) BHV cursus op ons trainingscentrum te Hengelo of op locatie bij uw bedrijf (Almelo, Borne, Enschede, Nijverdal Oldenzaal etc.) komen verschillende onderwerpen aan de orde op het gebied van eerste hulp, reanimatie, brandbestrijding en brandpreventie, ontruiming en communicatie.  Indien wenselijk kan de cursus ook ‘s avonds gegeven worden.