Event Security Officer ( E.S.O. )

Doelgroep
De opleiding Event Security Officer is bedoeld voor diegenen die beveiligingswerkzaamheden willen uitvoeren op evenementen, zoals (pop)concerten, sportevenementen en (dance)feesten.

Doelstelling
De opleiding Event Security Officer leidt de kandidaat op voor het officieel erkende SVPB-certificaat.

Toelating
Om in het bezit te komen van het certificaat Event Security Officer dient de kandidaat te voldoen aan drie examenonderdelen

Docenten
De examenonderdelen worden onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van het SVPB te Amersfoort afgenomen.

Examinering vak- en wetskennis
Het onderdeel Eventsecurity en Wettelijke kaders BVL2 worden geëxamineerd door het SVPB. Resultaat moet voldoende zijn om met de praktijkopdrachten te kunnen beginnen.

Praktijkopdrachten
Kandidaat kan maximaal 12 maanden worden ingezet bij een door de SVPB geregistreerd beveiligingsbedrijf. Er moeten 10 verplichte praktijkopdrachten uitgevoerd worden. Een praktijkbeoordelaar beoordeelt deze opdrachten. Bij een voldoende, kan de kandidaat voor het praktijkexamen worden aangemeld.