VCA

VCA OpleidingVCA-B, VCA-vol en VIL-VCU (code 95 toevoeging)

Doelgroep:
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
Deze VCA Training is bestemd voor een ieder die  zich beroepsmatig bezighoudt in de bouw of daaraan gerelateerd is. Voor het betreden van een bouwplaats is VCA vaak een vereiste en u toont dit aan d.m.v. een VCA paspoort.

VCA leidinggevende: Een operationeel leidinggevende bij een aannemer of bouwbedrijf moet vaak in het bezit zijn van  VOl VCA.

Doelstelling:
Met een VCA training leert uw personeel de risico’s op de werkvloer kennen. Het werk wordt daardoor veiliger met als resultaat minder ongevallen.

Toelating:
Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen toelatingseisen gesteld.

Docenten:
De opleiding wordt gegeven door gediplomeerde docenten.

Certificering
Alle cursisten sluiten deze cursus af met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat. Deze certificering is 2 jaar geldig.

Werkwijze:
De training bestaat uit 2 dagdelen of uit 1 volledige dag.
De deelnemer dient voor aanvang van de opleiding het cursusboek te bestuderen.

Locatie:
De cursus wordt gegeven op ons eigen opleidingscentrum.  Indien het gaat om meerdere kandidaten kan de cursus op uw locatie in bijvoorbeeld Almelo, Borne, Enschede of Oldenzaal worden verzorgd bij een minimum van 8 deelnemers.

Tijdsplanning:
De training duurt in totaal 8 uur.
Dit kan verdeeld worden over 2 dagdelen