Zorgbeveiliging

Uw zorginstelling is een relatief open instelling en in die zin kwetsbaar.

Het patiënten verloop c.q. cliëntenverloop is veelal hoog, er komen veel bezoekers, veel verschillende mensen lopen uw instelling in en uit. Terwijl het belangrijk is dat uw medewerkers, uw patiënten en hun gasten, zich veilig voelen.
Tijdelijke of langdurige inzet behoort ook tot onze mogelijkheden.
De zorgbeveiligers van NSO Beveiliging & Veiligheid zijn vooral gericht op:

• Service en gastheerschap
• Preventief aanwezig
• Repressief handelen
• Een veilig gevoel creëren

Kortom: Veilig werken, wonen en verblijven voor uw medewerkers, cliënten, bewoners en hun gasten.
Onze beveiligers zijn in het bezit van een EHBO diploma en ze hebben een BHV (Bedrijfshulpverlening) cursus afgerond. Daarnaast zijn zij breed inzetbaar o.a. ook voor administratieve taken en technische storingen. Onze beveiligers weten hoe zij met bepaalde emoties van patiënten en bezoekers moeten omgaan. In geval van calamiteiten kunnen onze zorgbeveiligers snel en adequaat reageren en de situatie onder controle houden.