Persoonsbeveiliging

Bij NSO Beveiliging & Veiligheid staat de persoonsbeveiliging in een hoog vaandel;

Dit wil zeggen dat zij per afzonderlijke beveiligingsopdracht bepaalt hoeveel persoonsbeveiligers, welke middelen en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de te beveiligen persoon zo goed mogelijk te waarborgen.

Risico’s voor diens veiligheid worden zoveel mogelijk uitgesloten. Dit gebeurt in binnen- en buitenland, tijdens functie gerelateerde werkzaamheden en evenementen, maar ook in privéomstandigheden. Het spreekt voor zich dat NSO Beveiliging& Veiligheid zich zo veel mogelijk aanpast aan de wensen van de te beveiligen persoon(en).

De persoonsbeveiligers van NSO Beveiliging & Veiligheid hebben naast het uitvoeren van persoonsbeveiligingsopdrachten ook een adviserende functie. Onze medewerkers blijven door trainingen, het verzamelen van relevante informatie, netwerken en het volgen van nieuwe ontwikkelingen up-to-date op het gebied van beveiliging.